Ing. Godvin Jaroslav
Kabeláž, Realizácie, Rozvádzače
Komentár
Vyber systému pre IQ dom foto

Čoraz viac investorov siaha po inteligentných elektroinštaláciách. To najzložitejšie ich však čaká hneď na začiatku – výber konkrétneho systému a jeho špecifikácia s ohľadom na parametre a cenu. Pri výbere inteligentného systému je najčastejšou chybou investorov porovnávanie jednotkových cien modulov rôznych systémov. Takéto porovnanie je však zavádzajúce – je to ako porovnávanie jabĺk s hruškami.

Druhou chybou býva porovnávanie koncovej ceny jednotlivých ponúk. Samozrejme, pre každého investora je konečná cena dôležitá, avšak mylne sa domnieva, že na základe rovnakých požiadaviek mu rôzne firmy vypracujúporovnateľnú zostava systémov. Bohužiaľ, prax je iná a keďže investor – laik nedokáže „prečítať“, čo tá-ktorá zostava systému parametrami a rozsahom obsahuje, automaticky si vyberá lacnejšiu ponuku. Pritom prvé ponuky zvyknú nepoctiví dodávatelia iba „nastreliť“. Počet ovládaných okruhov a zariadení býva zredukovaný na minimum, navrhnú najlacnejšie mechanické tlačidlá bez ohľadu na dizajn. Mnoho firiem neuvádza ďalšie položky ako projekt, revízie, programovanie... Nakoniec investora postavia pred hotovú vec, že to alebo ono predsa v ponuke nie je a treba to doplatiť. To je už zvyčajne neskoro a investor zistí, že konečná cena je na míle vzdialená od „nízkej“ ponukovej ceny.

Je dobré si uvedomiť, že dnes všetky systémy dokážu ovládať štandardné zariadenia – osvetlenie, vykurovanie, žalúzie, brány, zásuvky... Rozdiely medzi nimi sú v prvom rade v dizajne, parametroch a cene ovládačov. Ďalej v schopnosti ovládať rôzne technológie (rekuperácia, tepelné čerpadlá, bazén a pod.) a hlavne ich vzájomne korektne prepojiť a nie iba „prilepiť“ k systému použitím nekompatibilných komponentov alebo neoverených riešení. Investor by mal ďalej brať na zreteľ aj iné skutočnosti. Napríklad možnosť si samostatne a jednoducho nastaviť parametre či režimy, aby nebol odkázaný pre každú drobnosť volať drahých technikov dodávateľa. Bežný investor – laik pri výbere systému netuší, že by v týchto detailoch mohli byť skryté ďalšie rozdiely ovplyvňujúce funkčnosť IQ domu, ale aj konečnú cenu, ktorá pre neho v okamihu rozhodovania vyzerala „dobre“.

To, na čo sa pri výbere dodávateľa úplne zabúda, je overenie si jeho serióznosti, reálne referencie, prístup k zákazníkovi, následný servis apod., v prvej fáze také podceňované, ale počas realizácie mimoriadne dôležité

V konečnom dôsledku si nemyslím, že by rozhodovanie malo byť len o cene. Ide o dlhodobú investíciu do domu. Pri kúpe auta sa tiež kupujúci nerozhoduje iba podľa ceny, ale berie na zreteľ aj jeho vybavenie, farbu, spotrebu, úžitkové vlastnosti. Pri výbere systému pre inteligentný dom by to nemalo byť inak.

DOMINTELL s.r.o.

Výhradný dovozca belgického systému Domintell na Slovensku. Viac než 10-ročné skúsenosti s inštaláciami inteligentných domov po celom Slovensku, od malých účelných inštalácií až po veľké komfortné vily.

Návrhy, projekty, realizácie, programovanie, oživenie, servis. Prevádzkovateľ e-shopu s hotovými riešeniami pre inteligentné inštalácie IQshop.sk.

Kontaktné údaje

Mobil: 0905 268 803
Email: domintell@domintell.sk
Web stránka: www.domintell.sk

DOMINTELL s.r.o.,
Vydumanec 17411/56 A,
080 01 Prešov,
Slovensko