Ing. Godvin Jaroslav
Kabeláž, Realizácie, Rozvádzače
Komentár
image1

V rôznych oblastiach života sa človek snaží okabátiť širokú ponuku špecifického niečím univerzálnym. Niečím, čo by sa dalo použiť „na všetko“. Prax však ukazuje, že čo je univerzálne „na všetko“, je zväčša nepoužiteľné na nič.

Podobne je to aj s „univerzálnosťou kabeláže“, s akou niekedy prichádzajú investori alebo akú hľadajú v dobrej viere aj skúsení odborníci. Za univerzálnu kabeláž sa neraz skrývajú aj realizátori, dávajúc tak investorovi ešte čas a priestor rozhodnúť sa, aký inteligentný systém si nakoniec zvolí. Je to však alibizmus prameniaci buď z vlastného prospechu (realizáciu kabeláže tak majú istú a zákazník už nemôže cúvnuť), alebo z neznalosti rôznych systémov a ich špecifík. V konečnom dôsledku je aj tzv. univerzálna kabeláž tak či tak realizovaná len na základe znalostí o niektorom konkrétnom systéme, ktorý realizátor pozná (lebo ho už napríklad v minulosti inštaloval) a tým prestáva byť univerzálnou.

Prečo je teda „univerzálna kabeláž“ len chimérou? Silová časť kabeláže sa inštaluje pri všetkých systémoch zhodne do hviezdice. Najväčšie rozdiely medzi systémami sú však v oblasti ovládacích prvkov a z toho vyplývajúcich špecifík pre slaboprúdovú inštaláciu. Univerzálnosť spočívajúca v slaboprúdovej kabeláži do hviezdice zasa zbytočne predražuje kabeláž, ak by zákazník chcel tzv. zbernicové tlačidlá.

V prvom rade zahraniční výrobcovia tlačidiel používajú rôzne montážne škatule (napr. taliansky dizajnéri používajú odlišné v porovnaní s bežne používanými u nás) a tým je investor postavený pred rozhodnutie – buď nanovo sekať, alebo sa musí istých dizajnov a možností ovládania vzdať (čo sa stáva častejšie, keďže po „univerzálnej kabeláži“ stihol realizovať už aj omietky a maľbu).

Ešte dôležitejšie sú však rozdiely v možnostiach ovládačov. Niektoré systémy potrebujú na ovládanie každej funkcie samostatné tlačidlo (napr. žalúzia hore, žalúzia dolu, naklápanie). Iné to zvládnu jediným tlačidlom. V prvom prípade potrebuje investor celý rad tlačidiel, v druhom stačí na ovládanie všetkého v miestnosti napr. jedno štvortlačidlo. Ak bola však kabeláž pripravená „univerzálne“, no podľa vedomostí o jednom systéme a zákazník má záujem o iný, musí sa riešiť, čo s prázdnymi montážnymi krabicami, do ktorých netreba nič umiestniť.

Aj v slaboprúdovej kabeláži existujú isté špecifiká, napr. dotyková obrazovka určená na ovládanie celého systému umožňuje tiež pripojenie k internetu, videovrátnikovi, kamerovému systému a pod., k čomu však potrebuje vhodnú kabeláž a často špeciálnu krabicu. Ak to chýba, zákazník nemôže využiť v plnom rozsahu jej možnosti, prípadne si ju nedá vôbec, čím zase okliešťuje možnosti konkrétneho inteligentného systému.

Univerzálnosť je skrátka polovičatosť a polovičatosť v inteligentných systémoch sa rovná vyhodeným peniazom za neplnohodnotný systém. Preto radíme investorom vybrať si systém ešte pred kabelážou, aby nemuseli robiť kompromisy a oberať sa o dôležité výhody inteligentného domu. A realizátorom odporúčame: zájdite na školenie, spoznajte, čo ponúkate alebo aspoň zavolajte a včas sa poraďte.

DOMINTELL s.r.o.

Výhradný dovozca belgického systému Domintell na Slovensku. Viac než 10-ročné skúsenosti s inštaláciami inteligentných domov po celom Slovensku, od malých účelných inštalácií až po veľké komfortné vily.

Návrhy, projekty, realizácie, programovanie, oživenie, servis. Prevádzkovateľ e-shopu s hotovými riešeniami pre inteligentné inštalácie IQshop.sk.

Kontaktné údaje

Mobil: 0905 268 803
Email: domintell@domintell.sk
Web stránka: www.domintell.sk

DOMINTELL s.r.o.,
Vydumanec 17411/56 A,
080 01 Prešov,
Slovensko